Kurumsal Danışmanlık

Çağımızın anlayışı içerisinde “birey”in gelişim ve kazanımları sağlanmadan toplumsal kazanımlarının gerçekleşmeyeceği görülmektedir. İleri düzeyde gelişim gösteren toplumlar bireyin kimlik oluşturma sürecinde; kendisini tanıma, farklılıklarını kabul etme, başka bireylerinde farklılıklarına saygı duyma ve bunu gelişimi için güç olarak kullanma, mesleki kimlik oluşturma, yaratıcılık rolleri üstlenme, iletişim becerisi kazanma ve kişiler arası ilişkileri yönetme gibi alanlarda kendisini oluşturan bütünün parçalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumsal oluşumları toplumların bir alt ögesi olarak düşündüğümüz zaman kendisini oluşturan bireylerin; kişisel özellikleri, sosyo-kültürel çevre etkileri, yaş farklılıkları, bilgileri ve deneyimleri gibi birbirlerinden oldukça farklı değişkenlerden etkilenerek bütünün parçalarını oluşturdukları görülmektedir. Böyle bir bütününün parçalarından bağımsız ayrı ayrı hareket etmesi ve düşünmesi kurumsal anlamda işlevselliği azaltarak belki de bir yapının işleyemez hale dönüşmesine neden olacaktır.

Kurumsal Danışmanlık

Bütünü oluşturan bireyin kurumsal yapı içerisinde etkili ve üretken olarak yer alabilmesi için; bireyin desteklenmesi, geliştirilmesi, ihtiyaçlarının farkına varması ve farklı bakış açıları geliştirmesi gibi alanlarda bir uzman eşliğinde planlı ve programlı eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Esse Psikoloji; kurumların kendi içinde bir bütün oluşturduğunu ve bütünün parçalarının ise farklı iş ve işlevleri olduğu bilgisinden yola çıkarak parçaların bütüne dinamizm getirmesi ve birlikte uyum göstererek başarı sağlamaları için bireysel ve grup eğitimleri vermektedir.

 

Bağımlılık Terapisi

Bağımlılık tedavisinde davranış değişikliklerinin hedeflendiği son derecede etkin tedaviler uygulanmaktadır. Herkes için uygun tek bir bağımlılık tedavisi yoktur. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımlılık tedavisinin gidişatı belirlenir. Kişinin aile, okul, işyeri ve sosyal hayatında bağımlılıktan önceki işlevselliğini kazandırmak temel amaçtır. Bağımlılık tedavisi çeşitli aşamalardan oluşan uzun süreli bir tedavidir. Bağımlılık tedavisine süre, tedaviye devam etmek ve bağımlılık tedavisinin etkili olması için kritik bir öneme sahiptir.

Bağımlılık terapisi kişinin yaşamını yeniden yapılandırılması için psikososyal tedaviler ile birlikte gerçekleşmektedir. Bireysel terapi ve grup terapi yöntemleri tedavi planına ve danışanların ihtiyaçlarına göre uygulanmaktadır. Danışanın ihtiyacına göre düzenlenen bağımlılık terapisi; danışanın kendisini tanıması, anlaması, değerlendirmesi, maddenin kendisinde yarattığı etkiyi kavraması, madde kullanımının altında yatan veya eşlik eden ruhsal sorunların tedavi edilmesi (kişilik sorunları, güvensizlik vb) aynı zamanda bireyin kendisini dış dünyaya hazırlaması için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Test ve Değerlendirme

Zihnimiz çok fonksiyonel bir şekilde çalışmaktadır. Zihnimizin çalışma sürecinde; gelişim aşamalarında karşılaşılan güçlükler, bilişsel yetiler ve duygu durumları bir bütünün parçaları olarak görmek gerekir. Eğer bu parçalar bir bütünlük oluşturamazsa kimi zaman okul, kimi zaman iş ve kimi zaman da kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşanmasına neden olur. Kişi bu sorunlarından dolayı işlevsel olmayan düşünce ve davranışlar oluşturabilir. Gündelik hayatında böyle sorunları olan kişinin farklı alanlardaki işlevselliklerinin standart testler ile değerlendirilmesi; kişinin kendisiyle ilgili fikir sahibi olmasına, becerilerini fark etmesine, iyi veya görece daha zayıf olduğu alanları belirlemesine aynı zamanda iyi olduğu alanları işlevsel kullanmasına ve zayıf alanlarını da iyi düzeye getirebilmeleri için yol gösterici olmaktadır.

Test uygulama konusunda en önemli bilgi, kişinin gündelik hayatını işlevsel bir şekilde devam etmesini engelleyen bilişsel ve psikolojik bir sorununun olup olmadığına ilişkindir. Eğer bu alanlarda işlevsel olmayan bir durum varsa bilişsel, duygusal ya da gelişimsel alanlardaki becerilerin neler olduğunu bilmek ve bu işlevsel olmayan yapıları bulmak için yine bu alanlara özgü farklı testler uygulanmaktadır. Bu testler kişinin ihtiyacına göre değişebilmektedir. Örneğin akademik alanda zorluk yaşayan bir öğrencinin sorun kaynağını bulmak ve bu soruna ilişkin tedavi planın oluşturmak için standart testlere ihtiyacımız vardır. Ya da işlerini organize etmekte zorluk çeken bir yöneticinin bu alandaki sorunlarının neler olduğunu bilmek ve bu sorunları çözebilmek için testler önemli bilgi sunmaktadır.

Esse Psikoloji; Çocuk, ergen, yetişkin, çift-aile terapilerinin yapıldığı, kişilik, zeka testleri ve nöro-psikolojik testlerin uygulandığı ruh sağlığı merkezidir.

İletişim Bilgilerimiz

Pancarlı Mahallesi Kermanşah Caddesi No:5 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon:0(530) 865 1558 E-Mail:psikolojiesse@gmail.com
© Copyright 2019 - Esse Psikoloji. Tüm Hakları Saklıdır.